Day: April 21, 2018

Trong loại bài viết này, mình sẽ review về ngôn ngữ Javascript – một ngôn ngữ tốn biết bao giấy mực của giới lập trình. Thông qua loại bài viết này, bạn sẽ thấy được quá trình phát triển đầy “báo đạo” của Javascript, từng được xem làm ngôn ngữ sida nhất lại trở thành […]
Redux cho Angular
Trong bài biết trước mình đã đề cập đến việc cần thiết của quản lí trạng thái (state management) trong Angular. Để tiếp tục, trong bài biết này, mình sẽ triển khai cách cài đặt Redux cho ứng dụng Angular. Mình sẽ làm một ví dụ cực kì đơn giản đó là ứng dụng tăng […]