Day: September 25, 2021

Celo (CELO) đang được nhắc đến dạo gần đây rất nhiều bởi sự tăng trưởng về giá. Do đo, hôm nay Not Cuder sẽ review ngắn về Celo. Về cơ bản Celo một nền tảng smart contract tương tự như Ethereum. Nói chính xác hơn thì Celo dựa trên mã nguồn của Ethereum nên hoàn […]