Category: Javascript

Trong bài viết trước, ta đã trình bài về các phiên bản nâng cấp của Javascript. Trong bài viết bài, chúng ta sẽ cũng tìm hiểu về các cách xử lí bất đồng bộ trong Javascript. Đầu tiên, tại sao chúng ta cần phải xử lí bất đồng bộ? Javascript là ngôn ngữ đơn luồng: […]
Trong bài viết trước, mình đã giải thích về khái niệm ES, ECMAScript trong Javascript. Đồng thời cũng đã có một bài viết nói về ES6 nên hôm nay mình sẽ viết thêm 1 bài về ES7 nữa cho đủ bộ. ? ES7: ES7 hay còn gọi là ECMAScript 2016, ra đời vào tháng 9, năm […]
var, let và const trong javascript
Trong bài viết trước, mình đã giới thiệu sơ qua về các phiên bản nâng cấp của Javascript. Trong đó, ở phiên bản ES6 có bổ sung thêm từ khóa let. Từ khóa let sẽ bổ sung thêm phạm vi khối (block scope) cho Javascript. Vậy phạm vi là gì? Ngoài phạm vi khối ra […]
Trong bài viết trước mình đã kể về lịch sử đầy thú vị của Javascript. Một trong những yếu tố tạo nên sự phát triển của Javascript đó là việc ra đời các cú pháp ngôn ngữ như ES6. Trong bài này mình sẽ giải thích về các khái niệm cực kì gây bối rối […]