Nhận thấy các bài viết tiếng Việt chuyên về lập trình blockchain, Smart Contract, DeFi và NFT còn ít nên tôi quyết định chuyển hướng sang chuyên viết về chủ đề blockchain dành riêng cho lập trình viên. Hi vọng những bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn đang muốn theo đuổi lĩnh vực còn khá mới này.

Cảm ơn bạn đã quyết định ủng hộ tôi vài tách “cà phê” thông qua MoMo tại https://nhantien.momo.vn/b5abNPoMv7w