React Native Có Đủ Tốt Để Thay Thế Cho Ionic Trong Phát Triển Ứng Dụng Di Động Đa Nền Tảng?

Bài viết được đăng đầu tiên trên Potato Tech Mash nên giọng văn nhiều chỗ cũng hơi bị trang trọng . Trong bài viết, có nhiều nhận định chủ quan của mình trong quá trình làm việc thực tế với Ionic và React Native nên sẽ không có số liệu, dẫn chứng rõ ràng. Cross-platform mobile … Continue reading React Native Có Đủ Tốt Để Thay Thế Cho Ionic Trong Phát Triển Ứng Dụng Di Động Đa Nền Tảng?