Series: DeFi dành cho lập trình viên

Uniswap là một giao thức tạo lập thị trường giao dịch tự động (Automated Market Maker) và hoạt động như sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Các sàn giao dịch tập trung như Binance thì sàn sẽ đứng ra đảm bảo về thanh khoản cho người dùng khi giao dịch. Nhưng đối với các […]