Series: Ethereum dành cho Software Architect

Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ nói về IPFS: một giải pháp lưu trữ nội dung dành cho public blockchain hay còn gọi là blockchain công khai. Bạn có biết blockchain không được thiết kế để lưu trữ các tập tin dung lượng lớn? Chi phí để lưu trữ các tập tin […]