Bài viết:

Trong bài viết trước, mình đã giới thiệu sơ qua về các phiên bản nâng cấp […]