Bài viết:

Bạn có biết Ethereum Virtual Machine sử dụng kích thước cố định (fixed-size) cho dữ liệu […]
NFTs hay tên tiếng Anh là Non-Fungible Tokens có nghĩa là token duy nhất mà không […]
Trong bài viết trước, mình đã điểm qua vài thứ hay ho có thể xây dựng […]