Tag: Twitter

Twitter và Bitcoin
Twitter và Bitcoin: Trong tuần này (tháng 9/2021), Twitter đã kích hoạt tính năng gửi nhận Bitcoin cho người dùng trên nền tảng mạng xã hội này. Bitcoin sẽ được gửi thông qua mạng lưới Lightning Network nên phí giao dịch sẽ rất thấp và tốc độ rất nhanh. Đơn vị dùng để tính số […]